Vâng, phiên bản Windows 10 Version 1809 của Microsoft đã gây ra được một thời hạn rồi. Tuy nhiên, từ bây giờ mình bắt đầu thực hiện tăng cấp nó lên, ví dụ là mình nâng cấp từ Version 1709 lên Windows 10 Version 1809.

Có khôn cùng nhiều cách để nâng cấp cho Windows 10 lên bản mới nhất, nhưng lần này mình đã thực hiện bạn dạng cập nhật thông qua OTA (tính năng Update tất cả sẵn trên Windows). Với như các bạn biết đó, với phương pháp Upgrade này thì trên ổ cứng của bạn sẽ tạo ra một file có trên là Windows.old, chứa hệ quản lý và điều hành cũ để bạn cũng có thể phục hồi lại hệ điều hành nếu chẳng may quá trình nâng cấp thất bại.


Và file này có dung tích khá là lớn, như mình thì dung lượng của file backup này là > 30GB. Nếu ổ đựng hệ điều hành của khách hàng còn ít không khí trống thì rất hoàn toàn có thể sau khi nâng cấp sẽ báo đỏ luôn