Nếu bạn đang ở trên mạng Wi-Fi và đã cài đặt iOS 5 (hoặc mới hơn) trên iPhone, iPad hoặc iPod touch, bạn có thể đồng bộ hóa thiết bị của mình (thêm mục vào thiết bị từ máy tính của bạn) mà không cần kết nối thiết bị với máy tính (nếu máy tính của bạn và thiết bị được kết nối với cùng một mạng).

Bạn đang xem: Ngắt kết nối iphone với máy tính

Khi bạn đồng bộ hóa tự động qua Wi-Fi, thiết bị của bạn sử dụng cài đặt đồng bộ hóa giống như cài đặt mà bạn chọn để đồng bộ hóa bằng cáp.


Trong ứng dụng iTunes trên PC, bấm vào nút Thiết bị ở gần trên cùng bên trái của cửa sổ iTunes.

*

Bấm vào Tóm tắt.

*

Chọn hộp kiểm cho “Đồng bộ hóa với <thiết bị> này qua Wi-Fi”.

Bấm vào Áp dụng.

Khi bạn ngắt kết nối thiết bị của mình khỏi máy tính, biểu tượng cho thiết bị của bạn vẫn xuất hiện trong iTunes trừ khi bạn bấm vào nút Tháo

*
.

Nếu bạn bấm Tháo, biểu tượng cho thiết bị của bạn sẽ bị xóa, nhưng tính năng đồng bộ hóa qua Wi-Fi vẫn bật. Biểu tượng cho thiết bị của bạn xuất hiện lại khi bạn mở iTunes lần tiếp theo (nếu máy tính và thiết bị của bạn được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi).


Đồng bộ hóa thiết bị của bạn qua Wi-Fi


Dưới đây là các cách để đồng bộ hóa không dây khi thiết bị của bạn ở trên cùng mạng Wi-Fi như máy tính (máy tính phải bật):

Kết nối thiết bị của bạn với bộ sạc và cắm bộ sạc vào ổ cắm điện. Tính năng đồng bộ hóa bắt đầu tự động.

Trong ứng dụng iTunes trên PC, bấm vào biểu tượng cho thiết bị của bạn, sau đó bấm nút Đồng bộ hóa.


Ghi chú: Để khôi phục phần mềm iOS hoặc iPadOS của thiết bị và khôi phục phần mềm về cài đặt khi xuất xưởng, bạn phải kết nối thiết bị với máy tính của bạn.


Bạn có thể đồng bộ hóa không dây thiết bị với nhiều máy tính, nhưng chỉ có thể đồng bộ hóa mỗi loại nội dung với một máy tính.

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Phat Wifi Win 10 Tiện Ích, Top 10 Phần Mềm Phát Wifi Cho Laptop Miễn Phí

Đồng bộ hóa qua Wi-Fi chậm hơn đồng bộ hóa qua cáp. Nếu bạn kết nối một thiết bị với máy tính của mình trong khi thiết bị đang đồng bộ hóa qua Wi-Fi, việc đồng bộ hóa sẽ tiếp tục qua cáp. Nếu bạn ngắt kết nối cáp của thiết bị khỏi máy tính trong khi đồng bộ hóa, đồng bộ hóa sẽ dừng ngay cả khi đồng bộ hóa Wi-Fi đang bật.