Mình đang cần sử dụng Galaxy SII i9100, ROM RR Remix 2.6.1 (ICS).. Thời điểm trước cần sử dụng ok không tồn tại vấn đề gì, thời điểm này không hiểu biết nhiều sao lắp thêm không thể đồng điệu được danh bạ lên Gmail, vào khi đồng điệu các thứ khác ví như photo, calendar hầu hết ok