SMS Backup+ giúp bạn sao lưu tin nhắn SMS, MMS, lịch sử cuộc gọi vào Gmail, Google Calendar và phục hồi dễ dàng.

Bạn đang xem: Cách đồng bộ tin nhắn lên gmail

Ứng dụng tương thích Android 2.3 trở lên. Dung lượng 2,4 MB.


*

*

Sao lưu tin nhắn SMS trên Android hiện nay không khó nhưng với SMS Backup+ thì tiện lợi hơn rất nhiều. Bạn có thể quản lý trong Gmail hay Google Calendar và phục hồi dễ dàng vào điện thoại, đặc biệt hữu ích khi chuyển sang một thiết bị mới.


1. Sao lưu:

SMS Backup+ sử dụng Gmail để sao lưu cho nên bạn cần tiến hành kết nối tài khoản Google với ứng dụng. Bật Connect > chọn tài khoản Google muốn sao lưu vào và chấp nhận yêu cầu kết nối của ứng dụng.

*

Sau đó, SMS Backup+ sẽ yêu cầu bạn tiến hành sao lưu lần đầu. Bấm Backup để thực hiện nhưng bạn nên bấm Skip để bỏ qua và thiết lập cho tiến trình backup phù hợp với nhu cầu sử dụng.

*

Bấm Advanced settings > Backup settings để thiết lập. Trong đó đáng chú ý:

– Backup SMS: Sao lưu SMS, tùy chọn mặc định.

– Backup MMS: Sao lưu MMS, tùy chọn mặc định.

– Backup Call log: Sao lưu cuộc gọi. Nếu chọn sử dụng, bạn thiết lập cho thành phần sao lưu này trong Call log settings.

+ Call log label: Lịch sử cuộc gọi khi sao lưu sẽ chứa trong một nhãn trên Gmail, bạn bấm vào để đặt tên đại diện cho nhãn.

+ Call types: Chọn loại cuộc gọi muốn sao lưu.

+ Calendar sync: Đồng bộ lịch sử cuộc gọi vào Google Lịch. Sau đó, bạn chọn bộ lịch sử dụng để đồng bộ (None).

+ Backup after call: Tự động lưu ngay sau kết thúc cuộc gọi.

*

Theo dõi tiến trình backup từ màn hình thông báo

– All: Ứng dụng sẽ sao lưu toàn bộ tin nhắn SMS, MMS, cuộc gọi. Nếu không muốn thì bạn có thể thay đổi số lượng dữ liệu sao lưu ở đây.


– Mark as read (emails): Những tin nhắn khi sao lưu vào Gmail hiển thị như một email và dưới dạng đã đọc. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi cho hiển thị ở trạng thái chưa đọc hay dùng như trạng thái tin nhắn.

– SMS: Bạn bấm vào để đặt tên nhãn đại diện chứa tin nhắn SMS sao lưu. Tên mặc định là SMS.

– Contacts to backup: Tùy chọn chỉ sao lưu dữ liệu từ nhóm liên lạc nào đó.

*

Thiết lập xong, trở ra giao diện chính. Bạn bấm Backup để tiến hành sao lưu theo những gì đã thiết lập.

2. Tự động sao lưu:

Nếu không muốn sao lưu thủ công, bạn có thể cho SMS Backup+ tự động sao lưu SMS, MMS. Đánh dấu chọn Auto backup > bấm Auto backup settings để thiết lập thêm.

*

– Regular schdule: Bạn chọn khoảng cách thời gian cho mỗi lần sao lưu.

– Incoming schedule: Chọn thời gian tin nhắn sao lưu sau khi được gửi đến.

– Require Wifi: Chỉ sao lưu khi kết nối Wi-Fi.

Bây giờ, bạn có thể để ứng dụng sao lưu cho mình theo những gì đã thiết lập.

3. Phục hồi:

Khi cần phục hồi tin nhắn, bạn chỉ cần bấm Restore. Trong đó, ứng dụng chỉ phục hồi tin nhắn SMS và lịch sử cuộc gọi (không có MMS).

Xem thêm: Sao điện thoại không vào facebook được facebook trên android

*

Trước khi phục hồi, bạn có thể thiết lập cho phục hồi trong Advanced settings > Restore settings.